PERFORMANS YÖNETİMİ

KMS’de yapılan çalışmalar sonucunda kendisi için en uygun yöntem olarak “360 derece performans değerlendirme sistemi” uygulamasını belirlemiş, alt yapı çalışmalarını bu doğrultuda yönlendirmiştir. 360 derece performans değerlendirme sistemi, bir çalışanın davranışları ve bu davranışların etkileri hakkında o çalışanın üstlerinden, çalışma arkadaşlarından, parçası olduğu proje takımlarının diğer üyelerinden, müşterilerden ve tedarikçilerden bilgi toplandığı bir sistemdir. Çalışanın performansının her türlü değerlendirici tarafından incelenmesi 360 derece performans değerlendirme sistemlerinin diğerlerine göre daha etkili sistemlerdir.