Priz  Perçinleme Makinesi , tüm konut ve işyerlerinde kullanılan duvar tipi prizleri oluşturan parçaların imalat aşamasında perçinlenmesinde kullanılmaktadır. Tam otomatik mamul yükleme mekanizması sayesinde aynı anda iki kapsülü birden prize perçinleyebilmektedir.